FLASH BACK ----> Seminar 57

  • 0

สัมมนาปี57 บริษัทเอ็มบีเจได้จัดการแข่งขันคาราโอเกะ แบ่งออกเป็นสี่ทีม ส้ม เหลือง ฟ้า เขียว....


สีส้ม
สีเหลือง
สีฟ้า
สีเขียว


No comments:

Post a Comment